نرخ ارز زنده

 • واحد خرید فروش
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - USD ($)
  USD ($)
  31,8320 TL 32,6840 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - EUR (€)
  EUR (€)
  33,9040 TL 34,8700 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - GBP
  GBP (£)
  39,0000 TL 42,2900 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - CHF
  CHF
  34,0500 TL 37,0400 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - AUD
  AUD
  20,0000 TL 21,9500 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - CAD
  CAD
  22,5000 TL 24,8500 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - JPY
  JPY (¥)
  0,1980 TL 0,2270 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - SAR
  SAR
  8,2500 TL 8,9000 TL
 • Tolunaylar Döviz A.Ş. - RUB
  RUB (₽)
  0,3100 TL 0,3610 TL
www.tolunaylar.com.tr@کپی رایت 2019 همه حقوق محفوظ است.
3XCode